wzór zwolnienia dziecka z lekcji

Zwolmienie należy dostarczyć najpóźniej dzień przed planowanym zwolnieniem ucznia z lekcji.