W październiku swoje rządy sprawowała klasa 2a. Zorganizowała ona poczęstunek dla nauczycieli z okazji ich święta oraz uporządkowali zaniedbane groby na naszym parafialnym cmentarzu. Z kolei klasa 1a, która objęła rządy w listopadzie, urządziła w naszej szkole Dzień Życzliwości i zabawy andrzejkowe. W grudniu kreatywnością musi wykazać się szkolny samorząd, któremu wszyscy życzymy owocnej pracy.

Kontynuujemy zbiórkę makulatury!