Ubezpieczenie

Informacje na temat ubezpieczenia dzieci i uzyskania odszkodowania znaleźć można na stronie Nauczycielskiej Agencji Ubezpieczeniowej NAU. Na ww. stronie internetowej można także zgłosić szkodę. 

Informacja dla Rodziców o ofercie grupowego ubezpieczenia NNW Dzieci i Młodzieży EDU PLUS

Szczegółowe warunki ubezpieczenia EDU PLUS

Druk szkody