Nasi nauczyciele:

 

                                                                                                                  DSCN0007

  mgr Agnieszka Masłowska                                                                                     mgr inż. Renata Heliosz

     Dyrektor szkoły                                                                                                     Kierownik świetlicy

    

Język polski mgr Izolda Zwadło
  mgr Barbara Vicenzin
Język angielski mgr Ewa Widerek
  mgr Sonia Jupowicz
Język niemiecki mgr Joanna Kubosz
Historia mgr Mirosława Migdał
  mgr Artur Maligłówka
Wiedza o społeczeństwie mgr Artur Maligłówka
Biologia mgr Dorota Osuch
Geografia mgr Barbara Zgagacz
Chemia dr Maria Galbas
Fizyka mgr inż. Aleksander Tobor
Przyroda mgr Barbara Zgagacz
Matematyka mgr Małgorzata Kubanek
  mgr Izabela Reichel
Informatyka mgr Katarzyna Zdónek
Zajęcia techniczne/technika mgr inż. Aleksander Tobor
Zajęcia artystyczne mgr Katarzyna Kiepura
  mgr Barbara Vicenzin
Muzyka/plastyka mgr Agnieszka Nowicka
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Dawid Ozga
Wychowanie fizyczne mgr Joanna Opala
  mgr Artur Maligłówka
  mgr Dawid Ozga
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Joanna Opala
Edukacja wczesnoszkolna mgr Katarzyna Kiepura
Religia ks. mgr Piotr Kwaśniok
  ks. mgr Denis Rakwic
Tyflopedagog ks. mgr Marek Konowol
Surdopedagog mgr Katarzyna Wachnik
Nauczyciel - bibliotekarz mgr Anna Drożdżewicz
Pedagog szkolny mgr Katarzyna Wachnik
Psycholog szkolny mgr Katarzyna Kiepura