Publiczne Gimnazjum nr 5 w Tarnowskich Górach

 

  • dyrektor szkoły: mgr Mirosława Migdał,
  • sekretariat: Aleksandra Ciekańska
  • organ prowadzący szkołę: Gmina Tarnowskie Góry.
  • charakter szkoły: publiczna.
  • typ szkoły: gimnazjum.
  • liczba oddziałów: 7.
  • liczba uczniów: 153
  • liczba nauczycieli:19


liczba sal lekcyjnych: 14, sala gimnastyczna, boiska sportowe, biblioteka multimedialna ze stałym łączem internetowym, pracownia komputerowa także ze stałym łączem internetowym, pracownia multimedialna, stołówka szkolna z pysznymi i zdrowymi obiadami, świetlica, sklepik, gabinet pomocy doraźnej.

Szkoła powstała w związku z reformą systemu oświaty w Polsce, funkcjonuje od 1 września 1999r.Wcześniej funkcjonowała tu Szkoła Podstawowa nr 14.

Każdy uczeń poznaje dwa obce języki. Nasi uczniowie bywają laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu miasta, regionu i województwa, zdobywają czołowe lokaty w sporcie np. siatkówka, koszykówka, piłka nożna, szachy i la. Uczniowie wydają gazetkę szkolną "Krecik". Organizujemy imprezy szkolne, środowiskowe, regionalne. Uczniowie zrzeszeni są w wielu organizacjach /LOP, PCK,/. Prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz liczne kółka zainteresowań.

Tworzymy szkołę bliską, ciekawą, przyjazną i otwartą. Uczniowie czują się tu dobrze i są jej współgospodarzami. Bardzo aktywnie włączamy się do akcji typu „góra grosza” wspieramy schronisko dla zwierząt, zbieramy dary dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Uczestniczymy w akcji „Sprzątanie Świata”. Posiadamy dobrze przygotowaną, ambitną i twórczą kadrę pedagogiczną.

Realizujemy ciekawe programy międzyprzedmiotowe. Nauczyciele z własnej inicjatywy prowadzą koła przedmiotowe, języków obcych i zainteresowań. Nasza strona internetowa jest zawsze aktualna, pomysłowa i otwarta na nowatorstwo uczniów i nauczycieli. Wszystko, co proponujemy uczniom, a ma to charakter wzniosły, wpływający na uczucia, staje się z czasem działaniem naturalnym, niewymuszonym. O takiej polskiej szkole powinno się dzisiaj czytać w mediach, bo właśnie tego typu działania i tak prowadzony proces wychowawczy w niej dominuje.

Jak do nas trafić?

Wystarczy nacisnąć obrazek, aby nas znaleźć na googleMaps

mapa