ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 4 

 W skład zespołu wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 oraz Publiczne Przedszkole "Słoneczna 18" w Tarnowskich Górach

  • dyrektor szkoły: mgr Agnieszka Masłowska


liczba sal lekcyjnych: 14, sala gimnastyczna, boiska sportowe, biblioteka multimedialna ze stałym łączem internetowym, pracownia komputerowa także ze stałym łączem internetowym, pracownia multimedialna, stołówka szkolna z pysznymi i zdrowymi obiadami, świetlica, sklepik, gabinet pomocy doraźnej.

Każdy uczeń poznaje dwa obce języki. Nasi uczniowie bywają laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych na szczeblu miasta, regionu i województwa, zdobywają czołowe lokaty w sporcie np. siatkówka, koszykówka, piłka nożna, i la. Uczniowie wydają gazetkę szkolną "Krecik". Organizujemy imprezy szkolne, środowiskowe, regionalne. Uczniowie zrzeszeni są w wielu organizacjach /LOP, PCK,/. Prężnie działa Samorząd Uczniowski oraz liczne kółka zainteresowań.

Tworzymy szkołę bliską, ciekawą, przyjazną i otwartą. Uczniowie czują się tu dobrze i są jej współgospodarzami. Bardzo aktywnie włączamy się do akcji typu „Góra grosza”, wspieramy schronisko dla zwierząt, zbieramy dary dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich. Uczestniczymy w akcji „Sprzątanie Świata”. Posiadamy dobrze przygotowaną, ambitną i twórczą kadrę pedagogiczną.

Realizujemy ciekawe programy międzyprzedmiotowe. Nauczyciele z własnej inicjatywy prowadzą koła przedmiotowe, języków obcych i zainteresowań.  Wszystko, co proponujemy uczniom, a ma to charakter wzniosły, wpływający na uczucia, staje się z czasem działaniem naturalnym, niewymuszonym. O takiej polskiej szkole powinno się dzisiaj czytać w mediach, bo właśnie tego typu działania i tak prowadzony proces wychowawczy w niej dominuje.

Jak do nas trafić?

Wystarczy nacisnąć obrazek, aby nas znaleźć na googleMaps

mapa